Komunikaty:
       WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE DELEGATÓW ODDZIAŁU
        Władze Oddziału PZF w Gliwicach wybrane w dn. 24.02.2015 r.