WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE DELEGATÓW ODDZIAŁ GLIWICKIEGO PZF


Zarząd Oddziału Gliwickiego PZF informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów
odbędzie się w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach, ul Zwycięstwa 1 w dniu 24 lutego 2016 r. o godz. 16.00.
W oddzielnych zakładkach można zapoznać się z regulaminem Zebrania i Sprawozdaniem Zarządu Oddz. Gliwickiego za okres 2010 - 2016.