ZARZĄD ODDZIAŁU PZF W GLIWICACH
WYBRANY NA WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM DELEGATÓW
W DN. 24.02.2016 R.:


Prezes - Krystian Szejka,
Wiceprezes - Tadeusz Janiga,
Sekretarz, skarbnik - Władysław Gębczyk,
Członek zarządu: - Mieczysław Kozioł


KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący - Władysław Macowicz
Członek - Józef Malinowski


KOMISJA MŁODZIEŻOWA
Władysław Macowicz

Biuro Zarządu czynne w drugi i ostatni czwartek miesiąca od 16.00 do 18.00 w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gliwice, ul. Zwyciestwa 1