ZARZĄD ODDZIAŁU PZF W GLIWICACH
WYBRANY NA WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM DELEGATÓW
W DN. 24.02.2016 R.:


Prezes - Krystian Szejka,
Wiceprezes, skarbnik - Tadeusz Janiga,
Sekretarz - Tadeusz Malinowski,
Członek zarządu: - Władysław Gębczyk, Mieczysław Kozioł


KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący - Władysław Macowicz
Członek - Józef Malinowski


KOMISJA MŁODZIEŻOWA
Władysław Macowicz

Biuro Zarządu czynne w każdy czwartek od 12.00 do 16.00