POKAZY, WERNISAŻE I WYSTAWY FILATELISTYCZNE - KALENDARIUM

  

      1946 r. - Datownik Pocztowy „ WYSTAWA PRZEMYSŁU W GLIWICACH”

      1950 r. - Datownik Pocztowy „700-lecie GLIWIC”

      1954 r. - I Wystawa Filatelistyczna

      1955 r. - II Wystawa Filatelistyczna

      1957 r. - III Wystawa Filatelistyczna

      1958 r. - Datownik Pocztowy „III TARGI GLIWICKIE”

      1970 r. - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „GLIWICKA WIOSNA”

      1970 r. - Pokaz Znaczka Pocztowego „20 LAT ZRZESZENIA STUDENTÓW POLSKICH 1950 - 1970

      1972 r. - Oddziałowa Wystawa Filatelistyczna „GLIWICKA WIOSNA 72”

      1975 r. - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „XXX - lecie ZWYCIĘSTWA NAD FASZYZMEM”

      1978 r. - Pokaz Filatelistyczny „LENINO 43” w ramach obchodów XXXV- lecia LWP

      1980 r. - Pokaz znaczków pocztowych „XXXV LAT PRL”

      1983 r. - Pokaz znaczków 1 - 8.V.1983 „20 LAT KOŁA - 1963 - 1983"

      1983 r. - Pokaz znaczków pocztowych „40 LAT LWP I 35 LAT PZPR”

      1985 r. - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „GLIWICE 1985” z okazji 40–lecie powrotu Gliwic do Macierzy

      1987 r. - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „TRANSPORT 87”

      1987 r. - Ogólnopolski Konkurs Filatelistyczny "Muzyka Polska"

      1988 r. - Ogólnopolski Konkurs Filatelistyczny

      1989 r. - V Krajowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna „WIELKIE NADZIEJE”

      1989 r. - Międzynarodowe Spotkanie Młodych Filatelistów

      1991 r. - Pokaz Znaczków Pocztowych "NADANIE IMIENIA JAN 46 SZYBOWI III"

      1991 r. - Wystawa Filatelistyczna "PAPIEŻ JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH ŚWIATA" KNURÓW 1991

      1992 r. - Pokaz Filatelistyczny „60-lecie FILATELISTYKI NA GÓRNYM ŚLĄSKU”

      1993 r. - III Krajowa Wystawa Filatelistyczna „GÓRNICTWO`93” KNURÓW`93

      1994 r. - Pokaz Znaczków Pocztowych 'POCZTA POSŁANNICZA KNURÓW-GLIWICE SZLAKIEM GRANICY PLEBISCYTOWEJ GÓRNEGO ŚLĄSKA"

      1994 r. - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „GLIWICE 94”

      1999 r. - Pokaz Filatelistyczny „60-lecie PROWOKACJI GLIWICKIEJ”

      1999 r. - Pokaz Filatelistyczny „VI WIZYTA PAPIEŻA JANA PAWŁA II”

      1999 r. - Pokaz Filatelistyczny „MILITARIA”

      2000 r. - Świąteczny pokaz znaczka pocztowego „750-lat GLIWIC”

      2002 r. - Pokaz Filatelistyczny „II WOJNA ŚWIATOWA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ”

      2004 r. - Pokaz Filatelistyczny „ZANIM NADESZŁA NIEPODLEGŁOŚĆ...”

      2005 r. - Pokaz filatelistyczny „35 LAT ODDZIAŁU PZF GLIWICE”

      2006 r. - Pokaz filatelistyczny „JAN PAWEŁ II NA ZNACZKU POCZTOWYM” - Klub Garnizonowy

      2006 r. - Pokaz filatelistyczny „750 LAT PNIOWA"

      2007 r. - Pokaz filatelistyczny „SPORT NA ZNACZKU POCZTOWYM” - Klub Garnizonowy

      2007 r. - Pokaz filatelistyczny „30 LAT KOŁA NR 30 PYSKOWICE"

      2008 r. - Pokaz filatelistyczny „II WOJNA ŚWIATOWA NA ZNACZKACH” - Klub Garnizonowy

      2008 r. - Pokaz filatelistyczny „WYSTAWY FILATELISTYCZNE NA ZNACZKACH, STEMPLACH, BLOCZKACH” - Klub Garnizonowy

      2008 r. - Pokaz filatelistyczny „MOJA OJCZYZNA GÓRNY ŚLĄSK MIASTO GLIWICE”

      2008 r. - Pokaz Filatelistyczny "ŚWIĘTA BARBARA 100 LAT Z GÓRNIKAMI KNUROWA"

      2008 r. - Pokaz Filatelistyczny "PIĘKNA MADONNA Z KNUROWA"

      2009 r. - Pokaz filatelistyczny w Willi Caro „WOJNA OBRONNA 1939 r.” 70 lat PO PROWOKACJI GLIWICKIEJ 31-08-2009 r.

      2009 r. - Wernisaż Filatelistyczny „DZIEDZICTWO SZTUKI PREHISTORYCZNEJ I STAROŻYTNEGO WSCHODU”

      2009 r. - Pokaz Filatelistyczny "70 LAT PROWOKACJI GLIWICKIEJ GLIWICE 2009"

      2009 r. - Wernisaż Filatelistyczny Okolicznościowy "100 LAT Z GÓRNIKAMI Z KNUROWA"

      2010 r. - Pokaz w Zamku Piastowskim i w UP Gliwice 1 w ramach obchodów „VII Dni Dziedzictwa Kulturowego „PRZEMYSŁ I TRANSPORT"

      2010 r. - Pokaz filatelistyczny z okazji „760-lecia MIASTA GLIWICE”

      2010 r. - Pokaz z okazji XII Edycji Prymusów Filatelistycznych „MOJA OJCZYZNA GÓRNY ŚLĄSK MOJE MIASTO GLIWICE” i „JAN PAWEŁ II”

      2010 r. - Pokaz Filatelistyczny "750-lecie NADANIA PRAW MIEJSKICH PYSKOWICOM"

      2011 r. - Spotkanie z okazji "10 LAT SERWISU INTERNETOWEGO KZP"

      2011 r.- Wernisaż Filatelistyczny Zenona Podgórskiego „PONTYFIKAT PAPIEŻA JANA PAWŁA II W POLSKIEJ FILATELISTYCE”

      2011 r.- Wernisaż Filatelistyczny „JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA” Pławniowice 26.06.2011 r.

      2011 r. - Rajd „Lato z Metamorfozami” - „HISTORIA POCZTY GLIWICKIEJ"

      2011 r. - Specjalistyczna Okręgowa Wystawa Filatelistyczna GLIWICE 2011 „POCZTA I TELEGRAF NA GÓRNYM ŚLĄSKU”

      2012 r. - Wernisaż Filatelistyczny „SPORT NA ZNACZKU POCZTOWYM”

      2013 r. - Wernisaż Filatelistyczny „ŚWIAT BIBLIOTEK NA ZNACZKACH POCZTOWYCH, WIDOKÓWKACH I W GRAFICE PRZEDSTAWIONY”

      2013 r. - Poczta szybowa "110 LAT GÓRNICTWA W KNUROWIE. 105 LAT OBECNOŚCI WIZERUNKU ŚW. BARBARY W KOPALNIANEJ CECHOWNI"

      2014 r. - Pokaz filatelistyczny "PONTYFIKAT PAPIEŻA JANA PAWŁA II W POLSKIEJ FILATELISTYCE"

      2014 r. - Pokaz filatelistyczny "PIŁSUDSKI I JEGO LEGIONY"

      2014 r. - Wernisaż filatelistyczny "115 LAT GLIWICKIEJ FILATELISTYKI 1899 - 2014. 45 LAT ODDZIAŁU PZF GLIWICE 1969 - 2012"

      2015 r. - Wernisaż filatelistyczny "MARSZ KU NIEPODLEGŁOŚCI - 85. ROCZNICA ŚMIERCI MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO".

      2016 r. - Wernisaż filatelistyczny "FILATELISTYKA - PASJA, KTÓRA ŁĄCZY POKOLENIA".

     

      KOŁO MIEJSKIE W PYSKOWICACH

      2001 r. - Pokaz filatelistyczny „80 Rocznica III Powstania Śląskiego”

      2007 r. - Pokaz filatelistyczny „30 lat Koła nr 30 Pyskowice”

      2010 r. - Pokaz znaczków poświęcony „Noblistom Polskim” - w Bibliotece Miejskiej w Pyskowicach

      2010 r. - Pokaz znaczków „700 lat Pyskowic” - Ratusz Miejski w Pyskowicach

      2010 r. - Pokaz znaczków „Tradycja Dożynek” - Ratusz Miejski Pyskowice

      2010 r. - Pokaz znaczków „71 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej – Jenieckie Obozy Polskie" - Ratusz Miejski Pyskowice

      2010 r. - Pokaz znaczków „Tradycje Bożonarodzeniowe” - w Bibliotece Miejskiej w Pyskowicach

      2012 r. - Pokaz znaczków „Polskie znaczki olimpijskie” - w Bibliotece Miejskiej w Pyskowicach