KATALOGI WYSTAW
        1970 - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "WIOSNA GLIWICKA 70"
        1972 - Oddziałowa Wystawa Filatelistyczna "GLIWICKA WIOSNA 72"
        1975 - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "XXX-LECIE ZWYCIĘSTWA NAD FASZYZMEM"
        1978 - Wystawa Filatelistyczna "LENINO 43"
        1985 - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "GLIWICE 85"
        1987 - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "TRANSPORT `87"
        1989 - Informator XXVII OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU FILATELISTYCZNEGO
        1992 - Oddziałowa Wystawa Filatelistyczna "GLIWICE 92"
        1994 - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "GLIWICE 94"
        2009 - Wernisaż filatelistyczny "CYWILIZACJE STAROŻYTNE NA ZNACZKU POCZTOWYM"
        2011 - Katalog wystawy "Poczta i telegraf na Górnym Śląsku"
        2011 - Palmares wystawy "Poczta i telegraf na Górnym Śląsku"
        2013 - Katalog wystawy "Świat bibliotek na znakach pocztowych, widokówkach i w grafice przedstawiony"
        2014 - Katalog wystawy "115 lat filatelistyki w Gliwicach 1899 - 2015. 15 lat Oddziału PZF Gliwice 1969 - 2014"
        HPR - Informator Koła nr 36 PZF Zakładu Nr 2 Gliwice

        DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE
        1970 - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "WIOSNA GLIWICKA 70"
        1970 - Pokaz znaczka pocztowego "20 LAT ZRZESZENIA STUDENTÓW POLSKICH 1950 - 1970"
        1972 - "DZIEŃ KOLEJARZA"
        1975 - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "XXX-LECIE ZWYCIĘSTWA NAD FASZYZMEM"
        1978 - "GLIWICKA WIOSNA 78"
        1978 - Pokaz filatelistyczny "XXXV-LECIE LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO LENINO`43"
        1979 - Poczta dyliżansowa "60 ROCZNICA I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO"
        1985 - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "GLIWICE`85"
        1985 - Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych "DZIEŃ KOLEJARZA"
        1987 - Oktęgowa Wystawa Filatelistyczna "TRANSPORT`87"
        1989 - V Krajowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna "WIELKIE NADZIEJE"
        1989 - Międzynarodowe Spotkanie Filatelistyczne Młodzieży "GLIWICE `89"
        1989 - XXVI Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny
        1994 - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "GLIWICE`94"
        1995 - 100 lat Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego S.A.
        1999 - VI Wizyta Papieża Jana Pawła II w Polsce
        1999 - 60 rocznica Prowokacji Gliwickiej
        2000 - 700 lat miasta Gliwice
        2002 - Dzień Wojska Polskiego
        2004 - Pokaz filatelistyczny "Święto Niepodległości"
        2005 - 35 lat Oddziału PZF Gliwice
        2008 - Pokaz filatelistyczny "Moja Ojczyzna Górny Śląsk"
        2009 - Wernisaż filatelistyczny "Cywilizacje starożytne na znaczku pocztowym"
        2010 - 760 lat miasta Gliwice
        2011 - 10 lat serwisu internetowego "K@talog znaków pocztowych"
        2011 - Beatyfikacja Jana Pawła II w Święto Miłosierdzia Bożego 30.04.2011
        2011 - "Wędrowiec Gliwicki" V Rajd "Lato z Metamorfozami"
        2011 - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna GLIWICE 2011 "Poczta i telegraf na Górnym Śląsku"
        2011 - 12 rocznica wizyty Jana Pawła II w Gliwicach
        2012 - Wernisaż filatelistyczny "Sport na znaczku pocztowym"
        2012 - 60 lat Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach
        2013 - Wernisaż filatelistyczny "Świat bibliotek na znakach pocztowych przedstawiony"
        2014 - "115 lat gliwickiej filatelistyki. 45 lat Oddziału PZF Gliwice"
        2014 - "75. rocznica Prowokacji Gliwickiej"
        2015 - Wernisaż filatelistyczny "Marsz ku niepodległości - 85. rocznica śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego""
        2016 - Nowa siedziba gliwickiej Poczty Głównej
        2016 - Wernisaż filatelistyczny "Filatelistyka - pasja, która łączy pokolenia"
        2017 - Wernisaż filatelistyczny "AVE, AVE, AVE MARYJA - Matka Boska w filatelistyce"

        STEMPLE DODATKOWE
        1954 - Wystawa filatelistyczna w Gliwicach "X lat PRL"
        1960 - 100 lat Polskiego Znaczka Pocztowego 1860 - 1960 Gliwice
        1972 - Nadanie uczelnianej organizacji ZMS Pol. Śląskiej złotego odznaczenia im. J. Krasickiego
        1980 - Pokaz znaczków pocztowych "XXXV lat PRL"
        1983 - Pokaz znaczków pocztowych "20 lat Koła - 1963 - 1983"
        1983 - Pokaz znaczków pocztowych "40 lat LWP i 35 lat PZPR"
        2004 - Wystawa okolicznościowa - "Historia pyskowickiej poczty" (Koło w Pyskowicach)
        2012 - X Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego
        2012 - IX Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris Gliwice 2012
        2013 - Wernisaż filatelistyczny Jerzego Dudy z Krakowa "Świat bibliotek na znakach pocztowych przedstawiony"

        NALEPKI POLECENIA
        60 lat Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach

        ZNACZKI PERSONALIZOWANE
        2008 - Moje miasto Gliwice
        2009 - 70 lat po Prowokacji Gliwickiej
        2010 - 150 lat Straży Pożarnej w Gliwicach 17.06.2010
        2010 - 760 lat miasta Gliwice. Fontanna z Neptunem
        2011 - Beatyfikacja Jana Pawła II. Święto Miłosierdzia Bożego
        2011 - Wędrowiec Gliwicki. Gliwickie Metamorfozy Gliwice 2011
        2011 - Specjalistyczna Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "GLIWICE 2011"
        2012 - Wernisaż filatelistyczny "Sport na znaczku pocztowym"
        2013 - Wernisaż filatelistyczny Jerzego Dudy z Krakowa "Świat bibliotek na znakach pocztowych przedstawiony"
        2014 - 64 Spotkanie OKZ PZF "Kolejnictwo" Gliwice 13.04.2014
        2014 - 120 lat tramwajów na Górnym Śląsku 1894 - 2014
        2014 - 115 lat gliwickiej filatelistyki. 45 lat Oddziału PZF Gliwice
        2014 - 115 lat gliwickiej filatelistyki. 45 lat Oddziału PZF Gliwice
        2014 - 75. rocznica Prowokacji Gliwickiej
        2014 - 75. rocznica Prowokacji Gliwickiej
        2014 - 114 lat kolei wąskotorowej Gliwice Trynek - Pilchowice - Rudy 1899 - 2014
        2014 - 200-lecie Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach 1814 - 2014
        2015 - Wernisaż filatelistyczny "Marsz ku niepodległości - 85. rocznica śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego""
        2016 - Nowa siedziba gliwickiej Poczty Głównej
        2016 - Wernisaż filatelistyczny "Filatelistyka - pasja, która łączy pokolenia"
        2017 - Wernisaż filatelistyczny "AVE, AVE, AVE MARYJA - Matka Boska w filatelistyce"

        KARTKI POCZTOWE
        1983 - Pokaz Znaczka Pocztowego
        1999 - Pokaz znaczka pocztowego - VI Wizyta Papieża Jana Pawła II w Ojczyźnie
        1999 - Pokaz znaczka pocztowego - VI Wizyta Papieża Jana Pawła II w Ojczyźnie
        1999 - Pokaz znaczka pocztowego - 'Militaria" Muzeum Gliwice
        2000 - Gliwice 750 lat
        2000 - Historia Poczty. Górny Śląsk Plebiscyt. Dzień Filatelisty 2000
        2001 - Wystawa Filatelistyczno-numizmatyczna. Koło PZF nr 30 Pyskowice
        2004 - Wystawa okolicznościowa "Historia Pyskowickiej Poczty"
        2008 - Pokaz filatelistyczny "Moja Ojczyzna Górny Śląsk. Mój Powiat. Miasto Gliwice"
        2009 - Wernisaż filatelistyczny Rajmunda Dąbka "Cywilizacje starożytne na znaczku pocztowym"
        2010 - 150 lat Straży Pożarnej w Gliwicach
        2010 - 760 lat miasta Gliwice
        2010 - VIII Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego
        2010 - VIII Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego
        2010 - 65 lat Orkiestry Dętej KWK "Sośnica"
        2011 - Beatyfikacja Jana Pawła II. Święto Miłosierdzia Bożego
        2011 - Specjalistyczna Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "GLIWICE 2011"
        2012 - Wernisaż filatelistyczny "Sport na znaczku pocztowym"
        2012 - X Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego
        2012 - IX Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris GLIWICE 2012
        2012 - 95 rocznica uruchomienia Kopalni Węgla kamiennego "Sośnica"
        2012 - 140 rocznica uruchomienia linii kolejowej Zabrze Biskupice - Gliwice
        2013 - Wernisaż filatelistyczny Jerzego Dudy z Krakowa "Świat bibliotek na znakach pocztowych przedstawiony"
        2014 - 64 Spotkanie OKZ PZF "Kolejnictwo" im. Ernesta Malinowskiego
        2014 - 45 lat Oddziału PZF w Gliwicach
        2014 - Ostatni dzień funkcjonowania Urzędu Pocztowego Knurów 6 31.10.2014
        2015 - Wernisaż filatelistyczny "Marsz ku niepodległości - 85. rocznica śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego""
        2016 - Nowa siedziba gliwickiej Poczty Głównej
        2016 - Wernisaż filatelistyczny "Filatelistyka - pasja, która łączy pokolenia"
        2017 - Wernisaż filatelistyczny ""AVE, AVE, AVE MARYJA - Matka Boska w filatelistyce"

        KOPERTY OKOLICZNOŚCIOWE
        1955 - Wystawa filatelistyczna - "X lat znaczka PRL"
        1970 - XX lat Zrzeszenia Studentów Polskich
        1975 - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna - "XXX-lecie zwycięstwa nad faszyzmem. XXX-lecie wyzwolenia Gliwic"
        1980 - PZF Koło nr 36 przy HPR Zakład nr 2 Gliwice
        1985 - Okręgowa Wystawa filatelistyczna "GLIWICE`85"
        1989 - V Krajowa Wystawa Filatelistycna - "Wielkie Nadzieje"
        1989 - XXVII ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny - "Młodzież w 45-leciu Polski Ludowej"
        1989 - Międzynarodowe Spotkanie Filatelistyczne Młodzieży "GLIWICE 89"
        1992 - Oddziałowa Wystawa Filatelistyczna "GLIWICE 92"
        1994 - Regiona Filatela Ekspozicio "GLIWICE`94"
        1994 - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "GLIWICE`94"
        2011 - 10 lat Serwisu Internetowego k@talog Znaków Pocztowych
        2012 - 140 lat Szkoły Podstawowej nr 11 im. Hugo Kołłątaja w Gliwicach 1972 - 2012
        2012 - 60 lat Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach 1952 - 2012
        2014 - 115-lecie kolei wąskotorowej Gliwice Trynek - Pilchowice - Rudy 1899 - 2014
        2014 - 200-lecie Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach 1814 - 2014
        2014 - Ostatni dzień funkcjonowania Urzędu Pocztowego Knurów 6 31.10.2014

        KARTKI MAXIMUM
        2011 - Beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II w Święto Miłosierdzia Bożego

        KARNETY
        1957 - III Wystawa Filatelistyczna w Gliwicach
        1970 - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna - "Wiosna Gliwicka 70"
        1985 - Okręgowa Wystawa filatelistyczna "Gliwice`85"
        2011 - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "Poczta i telegraf na Górnym Śląsku"
        2012 - Wernisaż filatelistyczny - "Sport na znaczku pocztowym"
        2015 - Wernisaż filatelistyczny "Marsz ku niepodległości - 85. rocznica śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego""
        2016 - Wernisaż filatelistyczny "Filatelistyka - pasja, która łączy pokolenia"
        2017 - Wernisaż filatelistyczny "AVE, AVE, AVE Maryja - Matka Boska w filatelistyce"

        ZAPROSZENIA
        1972 - Oddziałowa Wystawa Filatelistyczna "GLIWICKA WIOSNA 72"
        1975 - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "XXX-LECIE ZWYCIĘSTWA NAD FASZYZMEM"
        1979 - Akademia z okazji Dnia Znaczka
        1985 - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "GLIWICE`85"
        1987 - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "TRANSPORT`87"
        1988 - II Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału PZF w Gliwicach
        1988 - Akademia z okazji Dnia Znaczka
        1992 - Wystawa Filatelistyczna "Gliwice 92"
        2000 - Świąteczny Pokaz Znaczka Pocztowego
        2001 - Wystawa Filatelistyczno-Numizmatyczna "80 rocznica Plebiscytu i III Powstania Śląskiego" (Pyskowice)
        2008 - Pokaz Filatelistyczny "Moja Ojczyzna Górny Śląsk"
        2011 - Wernisaż Filatelistyczny - "Pontyfikat Papieża Jana Pawła II w polskiej filatelistyce"
        2011 - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "GLIWICE 2011" - "Poczta i telegraf na Górnym Śląsku"
        2013 - Wernisaż filatelistyczny - "Świat bibliotek na znakach pocztowych, widokówkach i w grafice przedstawiony"
        2014 - Wernisaż filatelistyczny - "115 lat gliwickiej filatelistyki. 45 lat Oddziału PZF Gliwice"
        2015 - Wernisaż filatelistyczny "Marsz ku niepodległości - 85. rocznica śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego"
        2016 - Wernisaż filatelistyczny "Filatelistyka - pasja, która łączy pokolenia"
        2017 - Wernisaż filatelistyczny "AVE, AVE, AVE Maryja - Matka Boska w filatelistyce"

        MEDALE
        1970 - OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA "Wiosna Gliwicka 70"
        1975 - OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA "XXX-lecie zwycięstwa nad faszyzmem"
        1976 - HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE - "Dziesięciolecie Koła Nr 36"
        1978 - ODDZIAŁOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA "Lenino 43"
        1979 - HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSRTWO REMONTOWE PZF GLIWICE KOŁO NR 36 - POKAZ ZNACZKÓW POCZTOWYCH
        1983 - Pokaz Znaczków Pocztowych - "10 lat Ludowego Wojska Polskiego, 35 lat PZPR"
        1985 - OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA "Gliwice`85"
        1987 - OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA "Transport`87"
        1989 - XXVII Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny "GLIWICE 89" - "Młodzież w 45-leciu Polski Ludowej"
        1989 - V KRAJOWA MŁODZIEŻOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA "Wielkie Nadzieje"
        1994 - OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA "Gliwice`94"
        2000 - ŚWIĄTECZNY POKAZ ZNACZKA POCZTOWEGO "750 lat Gliwic"
        2002 - Pokaz filatelistyczny "Dzień Wojska Polskiego"
        2004 - Pokaz filatelistyczny "Święto Niepodległości"
        2005 - Pokaz filatelistyczny "35 lat Oddziału PZF Gliwice"
        2008 - Wernisaż filatelistyczny - "Moja Ojczyzna Górny Śląsk"
        2009 - Pokaz filatelistyczny "Wojna obronna 1939 r. 70 lat po Prowokacji Gliwickiej"
        2009 - Wernisaż filatelistyczny - "Cywilizacje starożytne na znaczku pocztowym"
        2009 - Pokaz filatelistyczny "Wojna obronna 1939 r. 70 lat po Prowokacji Gliwickiej"
        2010 - Pokaz filatelistyczny "760 lat miasta Gliwice"
        2010 - POKAZ Z OKAZJI XII EDYCJI PRYMUSÓW FILATELISTYCZNYCH GLIWICE
        2011 - Wernisaż filatelistyczny - "Beatyfikacja Jana Pawła II w Święto Miłosierdzia Bożego"
        2011 - Wernisaż filatelistyczny "Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata"
        2011 - Pokaz filatelistyczny "Historia poczty Gleiwitz - Gliwice"
        2011 - Specjalistyczna Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "GLIWICE 2011"
        2012 - Wernisaż filatelistyczny "Sport na znaczku pocztowym"
        2013 - Wernisaż filatelistyczny "Świat bibliotek na znakach pocztowych przedstawiony"
        2013 - Polski Związek Filatelistów Oddział Gliwice
        2014 - Wernisaż filatelistyczny "115 lat gliwickiej filatelistyki. 45 lat Oddziału PZF Gliwice"
        2015 - Wernisaż filatelistyczny "Marsz ku niepodległości - 85. rocznica śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego"
        2016 - Wernisaż filatelistyczny "Filatelistyka - pasja, która łączy pokolenia"
        2017 - Wernisaż filatelistyczny "AVE, AVE, AVE Maryja - Matka Boska w filatelistyce"

        BIULETYN
        1988 - WIEŚCI FILATELISTYCZNE

        NIE ZREALIZOWANE PROJEKTY
        1987 - Datownik - Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "TRANSPORT `87"
        2002 - Datownik "POCZTA POLIGONOWA"
        2002 - Datownik "POCZTA POLIGONOWA"
        2009 - Datownik "90 LAT PO PROWOKACJI GLIWICKIEJ"
        2011 - Datownik OWF "Poczta i telegraf na Górnym Śląsku"