"Koło nr 30 w Pyskowicach istnieje 47 lat"

  

      Wszystko zaczęło się jesienią 1967 roku. Kilku zbieraczy znaczków pocztowych - filatelistów z Pyskowic podjęło starania zmierzające do założenia Koła Polskiego Związku Filatelistów. Grupę tę tworzyli Karol Surma, Alfred Trintzek, Ryszard Kapica, Harald Kroliński.

      Rozmowy podjęto z kierownictwem Domu Kultury, przy którym Koło miało działać. Na przełomie października i listopada 1967 roku zakończyły się one powołaniem Koła PZF, które w rejestrze Zarządu Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego figuruje pod nr 188. Pierwszym prezesem Koła został Stanisław Paprocki, pracownik parowozowni w Gliwicach i członek PZF, mający już pewne przygotowanie do pełnienia tej funkcji. Sekretarzem Koła został Ryszard Kapica, a skarbnikiem Gerhard Kallus.

      W 1969 roku odbyły się wybory nowych władz Koła i od tego czasu prezesem był Karol Surma. W tym też roku powstał Oddział PZF w Gliwicach, do którego terytorialnie weszło nasze Koło i otrzymało nr 30, pod którym do dziś figuruje. By pozyskać nowych członków, podjęto szeroką akcję propagandową w miejscowych zakładach pracy. Efektem tego był szybki wzrost liczby członków Koła, by w latach 80-tych przekroczyć liczbę stu. Siedzibą Koła do drugiej połowy lat siedemdziesiątych był Dom Kultury, a gdy ten przekazano do kapitalnego remontu nową siedzibę znaleźliśmy w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym, a bardzo często w mieszkaniu prezesa Surmy.

      W latach 80-tych wraz ze zmianą sytuacji w kraju zmieniały się warunki naszej pracy. Zaczęła spadać liczba członków, uległ likwidacji abonament znaczków z tak zwanych "krajów demokracji ludowej". Remont Domu Kultury przeciągał się, trzeba było szukać jakiegoś nowego miejsca zakwaterowania. W drugiej połowie lat 80-tych przygarnęła nas dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej, jeszcze za szefostwa pani Stefani Goryczki, gdzie świętowaliśmy nasze trzydziestolecie.

      Korzystając z pomieszczeń biblioteki uczestniczymy czynnie w organizacji uroczystości rocznicowych i różnych imprez lokalnych, jak np. "Dni Pyskowic "organizując wystawy. Od dziesięciu lat w czasie ferii zimowych organizujemy "Młodzieżowe Spotkania Filatelistyczne" połączone z różnego rodzaju konkursami. Dzieje się to wszystko za sprawą bardzo dobrego klimatu współpracy tworzonego przez kierownictwo i pracowników biblioteki. Za ten wspaniały klimat serdecznie dziękujemy szefowej biblioteki mgr Sabinie Stróżykiewicz i wszystkim Paniom. Żeby utrzymać aktywność na dobrym poziomie musi być zaangażowanie w pracy członków Koła. Tych nie brakuje, ale do najaktywniejszych należą Jan Flak- członek koła w Łabędach już w latach 60-tych, Zygward Gowin, Józef Prudło, Krystian Lawrath- bardzo aktywny u nas mimo, że członek jednego z kół w Gliwicach, no i oczywiście Sabina Stróżykiewicz, również członek naszego Koła. Przykro, że w formie wspomnienia możemy powiedzieć o nieodżałowanym Prezesie - Karolu Surmie, który był siłą napędową naszego działania do ostatnich dni swojej ziemskiej wędrówki - zmarł w 1994 roku. Będzie Go nam brakowało w dniach jubileuszu.

      Za swoją działalność Koło i członkowie uhonorowani zostali odznaczeniami PZF, od brązowej do złotej odznaki, odznaką Stulecia Filatelistyki Polskiej, brązowej za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki i licznymi dyplomami.

                                      Prezes Zarządu Koła nr 30

                                          Władysław Macowicz