17 czerwca 2019 - Wernisaż filatelistyczny „20. ROCZNICA POBYTU ŚW. JANA PAWŁA II W GLIWICACH 1999 – 2019”


Wernisaż - fotoWystawa „20. ROCZNICA POBYTU ŚW. JANA PAWŁA II W GLIWICACH 1999 – 2019”

W dniu 17 czerwca b.r. minie 20 lat od pamiętnej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Gliwicach. Mimo upływu czasu, zapewne wielu z nas doskonale pamięta ten dzień. Pierwotnie Jan Paweł II miał przybyć do Gliwic 15 czerwca, lecz plany pokrzyżowała choroba. Mimo, iż informacja o odwołaniu wizyty dotarła na czas, to na lotnisku aeroklubu zebrały się setki tysięcy ludzi, którzy modlili się o zdrowie papieża. 17 czerwca, ku zaskoczeniu wszystkich, Ojciec Święty przybył jednak do Gliwic w drodze do Częstochowy. O tym wydarzeniu mówiło się "Cud nad Kłodnicą". Podczas krótkiej wizyty Jan Paweł II odmówił modlitwę Anioł Pański, a potem rozpoczął wzruszającą rozmowę z pół milionem wiernych. Z tej okazji Gliwicki Klub Kolekcjonerów, Oddział Gliwicki Polskiego Związku Filatelistów i Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach przygotowali wystawę filatelistyczno-kolekcjonerską pt. „20. Rocznica pobytu św. Jana Pawła II w Gliwicach” przypominającą to doniosłe wydarzenie. Wystawa została objęta patronatem Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza oraz Biskupa Gliwickiego Jana Kopca. Na wystawie prezentowane są zbiory tematyczne filatelistów z Rudy Śląskiej i Gliwic. Zbiór pt. „Podróże Jana Pawła II na znaczkach pocztowych świata” prezentuje znaczki pocztowe, bloki i arkusiki emitowane przez poczty krajów, które odwiedzał Jan Paweł II. Gliwiccy filateliści i kolekcjonerzy prezentują dokumentację filatelistyczną pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1999 r., zbiór znaczków pocztowych „Jan Paweł II” wyemitowanych przez Pocztę Polską oraz wydawnictwa filatelistyczne Gliwickiego Klubu Kolekcjonerów pt. „Śladami Jana Pawła II w dniu kanonizacji” i „Ziemia gliwicka św. Janowi Pawłowi II”. Dodatkowo wystawa uzupełniona jest medalami, numizmatami oraz innymi walorami kolekcjonerskimi.

Z okazji wystawy został wydany datownik pocztowy, kartka okolicznościowa, znaczek personalizowany, medale okolicznościowe i karnet wystawy.

Wystawę można oglądać w Sali Wystawowej filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (Pl. Inwalidów Wojennych 3) w dniach od 3 czerwca do 31 lipca br. Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 17 czerwca br. o godz. 17.00 w Filii nr 1 MBP w Gliwicach.

Wernisaż wystawy odbędzie się w dniu 17 czerwca br. o godz. 17.00 w Filii nr 1 MBP w Gliwicach.


DZIEŃ FILATELISTY GLIWICE 2018

W dniu 9.10.2018 r. odbyło się w Sali wystawowej z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach Spotkanie Śląskich Filatelistów ,,GLIWICE 2018” oraz Wernisaż filatelistyczny pt.:

,,FILATELISTA – KOLEKCJONER TO CZŁOWIEK SZCZĘŚLIWY”

pod patronatem PREZYDENTA MIASTA GLIWICE.

Prezes Oddziału PZF. GLIWICE K. Szejka wraz z Kamillą Arabas -Mostek przywitali przybyłych gości, przedstawicieli Urzędu Miasta Gliwice oraz filatelistów, prezesów śląskich Oddziałów PZF z Rudy Śląskiej - Jadwigę Ostraszewską, Zabrza - Jana Duera, Bytomia - Józefa Woźnickę oraz licznie przybyłych filatelistów, kolekcjonerów i mieszkańców Gliwic. W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia i medale. Wice prezes Oddz. PZF w Gliwicach Tadeusz Janiga został uhonorowany Złotą Odznaką za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki. Brązowym medalem „Rowlanda Hilla” ustanowionym przez Zarząd Główny PZF dla osób fizycznych i prawnych nie będących członkami Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach oraz Marzenę Malicką, pracownicę Poczty Polskiej S.A. współpracującą z filatelistami. Wręczenia odznaki oraz medali dokonał prezes honorowy Oddziału PZF w Rudzie Śląskiej Andrzej Nowak w asyście Krystiana Szejki prezesa Odziału PZF w Gliwicach i Władysława Gębczyka prezesa Klubu Zainteresowań PZF „Gliwicki Klub Kolekcjonerów”. Na wernisażu zaprezentowano zbiory tematyczne Andrzej Nowak oraz zbiory dotyczące historii poczty w Bytomiu, Gliwicach, Rudzie Śląskiej a także historii Oddziału PZF w Sosnowcu. Skromne kolekcje zaprezentowali również członkowie KZ GKK. Prelekcję na temat wernisażu wygłosił gliwicki filatelista Tadeusz Loster syn jednego z założycieli Oddziału gliwickiego Rudolfa Lostera. Po zakończeniu części oficjalnej zebrani w miłej atmosferze przy lamce wina delektowali się zbiorami filatelistycznymi oraz kolekcjonerskimi zegarków kieszonkowych, modeli samochodów Matchboks oraz Porche, butelki piwne z browaru Schobel Gleiwitz, zalepki listowe Gleiwitz, eksponaty o tematyce kolejowej, medale wyemitowane przez Oddział PZF Gliwice oraz literaturę filatelistyczną Oddziału gliwickiego. Ozdobą kolekcji był oryginalny order ORŁA BIAŁEGO nadawanego przez Prezydenta RP jednemu ze znamienitych gliwiczan. Ogólnie na wernisażu zaprezentowano 460 kart wystawienniczych oraz 10 gablot kolekcjonerskich. Ważnym i trwałym śladem wernisażu filatelistycznego jak i spotkania Śląskich filatelistów jest jak zawsze kar net wystawy wydany w formie książeczki, okolicznościowe datowniki pocztowe stosowany w UP Gliwice 1, znaczki personalizowane i kartkami okolicznościowe.

Wernisaż - foto


DZIEŃ FILATELISTY GLIWICE 2018

Corocznie w dniu 9 października obchodzone jest święto - Światowy Dzień Poczty. Ustanowione zostało przez wyspecjalizowaną organizację ONZ-Światowy Związek Pocztowy w 1969 roku na kongresie UPU w Tokio w Japonii. Data nie jest przypadkowa – 9 października 1874 został podpisany na konferencji w Bernie Traktat Berneński, powołujący do życia, jedną z najstarszych organizacji międzynarodowych, Światowy (Powszechny) Związek Pocztowy pod nazwą l’Union générale des postes (ang. General Postal Union).
W Polsce filateliści zgodnie ze Statutem PZF Art. 1 pkt. 6 obchodzą swoje święto 9 października, jako Dzień Filatelisty. Data upamiętnia powołanie stowarzyszenia filatelistycznego, "Klubu Filatelistów", w 1893 roku w Krakowie (w czasach zaborów, na terenie Galicji).

Z tej okazji w dniach 1 - 22 październik 2018 r. Polski Związek Filatelistów Oddział Gliwice wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach organizuje wernisaż filatelistyczny pt.:

,,KOLEKCJONER – FILATELISTA TO CZŁOWIEK SZCZĘŚLIWY”

Otwarcie wystawy nastąpi 9 października 2018 r. o godz. 17.00 w sali wystawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, Pl. Inwalidów Wojennych 3. Na wystawie zaprezentowane zostaną kolekcje filatelistyczne o różnorodnej tematyce oraz inne (medale, monety, modele samochodów, pamiątki kolejowe) udostępnione przez członków Gliwickiego Klubu Kolekcjonerów. Poza uroczystym otwarciem wystawy w obecności wystawców i zaproszonych gości planowana jest prelekcja multimedialna dotycząca prezentowanych zbiorów oraz wręczenie medalu „Rowlanda Hilla”. Medal ten został ustanowiony przez Zarząd Główny dla osób fizycznych i prawnych nie będących członkami PZF jako forma podziękowania za długoletnią współpracę. Ważnym i trwałym śladem ekspozycji, a zarazem pamiątką ze spotkania będą walory filatelistyczne w postaci datowników okolicznościowych, kartek pocztowych i znaczków personalizowanych oraz wydany w formie folderu karnet wystawy. Walory te będzie można nabyć w dniu wernisażu na stoisku UP Gliwice 1, które będzie czynne w czasie otwarcia wystawy lub w terminie późniejszym w Oddziale PZG Gliwice.
Więcej informacji pod nr tel.: 514 401 774 i 691 581 050.


Wydawnictwa filatelistyczne przygotowane z okazji DNIA ZNACZKA - 09.10.2018.Wydawnictwa filatelistyczne przygotowane z okazji wernisażu filatelistycznego - 09.10.2018.
Więcej informacji pod nr tel.: 514 401 774 i 691 581 050


Gliwickie wykopki (05.06.2018):

Sprawozdanie 04.11.2017

Została uruchomiona strona internetowa OKZF "SILESIANA". Tutaj można ją otworzyć:        >>Strona Klubowa<<Datownik okolicznościowy z okazji XVII DNIA PAPIESKIEGO będzie stosowany w dniu 08.10.2017 r. w Filii UP GLIWICE 2. Filia Urzędu mieści się w Centrum Handlowym "FORUM" w Gliwicach przy ul. Lipowej 1. Więcej informacji pod nr tel.: 533 804 646

Wernisaż filatelistyczny "AVE, AVE, AVE MARYJA - MATKA BOSKA W FILATELISTYCE"Wernisaż - foto

Wernisaż filatelistyczny -"Ave, ave, ave Maryja - Matka Boska w filatelistyce" - 12.06. 2017 r.

Więcej informacji pod nr tel.: 514 401 774 i 691 581 050

Gliwickie wykopki (06.04.2017):
Gliwickie wykopki:Wystawa "FILATELISTYKA - PASJA, KTÓRA ŁĄCZY POKOLENIA"


Wernisaż - foto

Więcej informacji pod nr tel.: 514 401 774 i 691 581 050


NOWA SIEDZIBA GLIWICKIEJ POCZTY GŁÓWNEJ


Więcej informacji pod nr tel.: 514 401 774 i 691 581 050


FILATELISTYKA


– to hobby polegające na kolekcjonowaniu wszelkiego rodzaju walorów pocztowych, głównie znaczków pocztowych, datowników okolicznościowych, całostek, całości pocztowych i kopert FDC.

Nazwa powstała w 1864 r. i pochodzi z dwóch greckich wyrazów >philein< i >ateleia<, których połączenie w dosłownym znaczeniu oznacza zamiłowanie do zbierania znaczków pocztowych. Autorem tego zestawienia był francuski kolekcjoner Georges Herpin.

Polscy filateliści obchodzą swoje święto DZIEŃ FILATELISTY w dniu 6 stycznia. Data ta upamiętnia powołanie w Krakowie stowarzyszenia filatelistycznego, "Klubu Filatelistów", w 1893 roku.