DZIEŃ FILATELISTY GLIWICE 2018

W dniu 9.10.2018 r. odbyło się w Sali wystawowej z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach Spotkanie Śląskich Filatelistów ,,GLIWICE 2018” oraz Wernisaż filatelistyczny pt.:

,,FILATELISTA – KOLEKCJONER TO CZŁOWIEK SZCZĘŚLIWY”

pod patronatem PREZYDENTA MIASTA GLIWICE.

Prezes Oddziału PZF. GLIWICE K. Szejka wraz z Kamillą Arabas -Mostek przywitali przybyłych gości, przedstawicieli Urzędu Miasta Gliwice oraz filatelistów, prezesów śląskich Oddziałów PZF z Rudy Śląskiej - Jadwigę Ostraszewską, Zabrza - Jana Duera, Bytomia - Józefa Woźnickę oraz licznie przybyłych filatelistów, kolekcjonerów i mieszkańców Gliwic. W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia i medale. Wice prezes Oddz. PZF w Gliwicach Tadeusz Janiga został uhonorowany Złotą Odznaką za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki. Brązowym medalem „Rowlanda Hilla” ustanowionym przez Zarząd Główny PZF dla osób fizycznych i prawnych nie będących członkami Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach oraz Marzenę Malicką, pracownicę Poczty Polskiej S.A. współpracującą z filatelistami. Wręczenia odznaki oraz medali dokonał prezes honorowy Oddziału PZF w Rudzie Śląskiej Andrzej Nowak w asyście Krystiana Szejki prezesa Odziału PZF w Gliwicach i Władysława Gębczyka prezesa Klubu Zainteresowań PZF „Gliwicki Klub Kolekcjonerów”. Na wernisażu zaprezentowano zbiory tematyczne Andrzej Nowak oraz zbiory dotyczące historii poczty w Bytomiu, Gliwicach, Rudzie Śląskiej a także historii Oddziału PZF w Sosnowcu. Skromne kolekcje zaprezentowali również członkowie KZ GKK. Prelekcję na temat wernisażu wygłosił gliwicki filatelista Tadeusz Loster syn jednego z założycieli Oddziału gliwickiego Rudolfa Lostera. Po zakończeniu części oficjalnej zebrani w miłej atmosferze przy lamce wina delektowali się zbiorami filatelistycznymi oraz kolekcjonerskimi zegarków kieszonkowych, modeli samochodów Matchboks oraz Porche, butelki piwne z browaru Schobel Gleiwitz, zalepki listowe Gleiwitz, eksponaty o tematyce kolejowej, medale wyemitowane przez Oddział PZF Gliwice oraz literaturę filatelistyczną Oddziału gliwickiego. Ozdobą kolekcji był oryginalny order ORŁA BIAŁEGO nadawanego przez Prezydenta RP jednemu ze znamienitych gliwiczan. Ogólnie na wernisażu zaprezentowano 460 kart wystawienniczych oraz 10 gablot kolekcjonerskich. Ważnym i trwałym śladem wernisażu filatelistycznego jak i spotkania Śląskich filatelistów jest jak zawsze kar net wystawy wydany w formie książeczki, okolicznościowe datowniki pocztowe stosowany w UP Gliwice 1, znaczki personalizowane i kartkami okolicznościowe.

DZIEŃ FILATELISTY GLIWICE 2018

Corocznie w dniu 9 października obchodzone jest święto - Światowy Dzień Poczty. Ustanowione zostało przez wyspecjalizowaną organizację ONZ-Światowy Związek Pocztowy w 1969 roku na kongresie UPU w Tokio w Japonii. Data nie jest przypadkowa – 9 października 1874 został podpisany na konferencji w Bernie Traktat Berneński, powołujący do życia, jedną z najstarszych organizacji międzynarodowych, Światowy (Powszechny) Związek Pocztowy pod nazwą l’Union générale des postes (ang. General Postal Union).
W Polsce filateliści zgodnie ze Statutem PZF Art. 1 pkt. 6 obchodzą swoje święto 9 października, jako Dzień Filatelisty. Data upamiętnia powołanie stowarzyszenia filatelistycznego, "Klubu Filatelistów", w 1893 roku w Krakowie (w czasach zaborów, na terenie Galicji).

Z tej okazji w dniach 1 - 22 październik 2018 r. Polski Związek Filatelistów Oddział Gliwice wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach organizuje wernisaż filatelistyczny pt.:

,,KOLEKCJONER – FILATELISTA TO CZŁOWIEK SZCZĘŚLIWY”

Otwarcie wystawy nastąpi 9 października 2018 r. o godz. 17.00 w sali wystawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, Pl. Inwalidów Wojennych 3. Na wystawie zaprezentowane zostaną kolekcje filatelistyczne o różnorodnej tematyce oraz inne (medale, monety, modele samochodów, pamiątki kolejowe) udostępnione przez członków Gliwickiego Klubu Kolekcjonerów. Poza uroczystym otwarciem wystawy w obecności wystawców i zaproszonych gości planowana jest prelekcja multimedialna dotycząca prezentowanych zbiorów oraz wręczenie medalu „Rowlanda Hilla”. Medal ten został ustanowiony przez Zarząd Główny dla osób fizycznych i prawnych nie będących członkami PZF jako forma podziękowania za długoletnią współpracę. Ważnym i trwałym śladem ekspozycji, a zarazem pamiątką ze spotkania będą walory filatelistyczne w postaci datowników okolicznościowych, kartek pocztowych i znaczków personalizowanych oraz wydany w formie folderu karnet wystawy. Walory te będzie można nabyć w dniu wernisażu na stoisku UP Gliwice 1, które będzie czynne w czasie otwarcia wystawy lub w terminie późniejszym w Oddziale PZG Gliwice.
Więcej informacji pod nr tel.: 514 401 774 i 691 581 050.


Wydawnictwa filatelistyczne przygotowane z okazji DNIA ZNACZKA - 09.10.2018.Wydawnictwa filatelistyczne przygotowane z okazji wernisażu filatelistycznego - 09.10.2018.
Więcej informacji pod nr tel.: 514 401 774 i 691 581 050


Gliwickie wykopki (05.06.2018):

Sprawozdanie 04.11.2017

Została uruchomiona strona internetowa OKZF "SILESIANA". Tutaj można ją otworzyć:        >>Strona Klubowa<<Datownik okolicznościowy z okazji XVII DNIA PAPIESKIEGO będzie stosowany w dniu 08.10.2017 r. w Filii UP GLIWICE 2. Filia Urzędu mieści się w Centrum Handlowym "FORUM" w Gliwicach przy ul. Lipowej 1. Więcej informacji pod nr tel.: 533 804 646

Wernisaż filatelistyczny "AVE, AVE, AVE MARYJA - MATKA BOSKA W FILATELISTYCE"Wernisaż - foto

Wernisaż filatelistyczny -"Ave, ave, ave Maryja - Matka Boska w filatelistyce" - 12.06. 2017 r.

Więcej informacji pod nr tel.: 514 401 774 i 691 581 050

Gliwickie wykopki (06.04.2017):
Gliwickie wykopki:Wystawa "FILATELISTYKA - PASJA, KTÓRA ŁĄCZY POKOLENIA"


Wernisaż - foto

Więcej informacji pod nr tel.: 514 401 774 i 691 581 050


NOWA SIEDZIBA GLIWICKIEJ POCZTY GŁÓWNEJ


Więcej informacji pod nr tel.: 514 401 774 i 691 581 050


FILATELISTYKA


– to hobby polegające na kolekcjonowaniu wszelkiego rodzaju walorów pocztowych, głównie znaczków pocztowych, datowników okolicznościowych, całostek, całości pocztowych i kopert FDC.

Nazwa powstała w 1864 r. i pochodzi z dwóch greckich wyrazów >philein< i >ateleia<, których połączenie w dosłownym znaczeniu oznacza zamiłowanie do zbierania znaczków pocztowych. Autorem tego zestawienia był francuski kolekcjoner Georges Herpin.

Polscy filateliści obchodzą swoje święto DZIEŃ FILATELISTY w dniu 6 stycznia. Data ta upamiętnia powołanie w Krakowie stowarzyszenia filatelistycznego, "Klubu Filatelistów", w 1893 roku.